Project Description

Status: opgeleverd (2015)

Deze klus betrof het management van het plaatsen van een tijdelijk jongerencentrum.

Project

Het jongerencentrum bestond al op een locatie en moest verplaatst worden naar een nieuwe locatie op een afgelegen bouwterrein. Het project moest worden opgestart en onderzocht, alle infrastructuur moest worden aangelegd en dat in een korte tijd.

Aanpak

Uitdagingen en leerpunten

Taken projectmanagement

Opstellen projectplan, opstellen projectbegroting, planning. Samenwerking organiseren met de gebruikers (jongeren) die in de traject met De Ceuvel het pand mochten schilderen en meedenken over de toekomst.

Een Programma van Eisen opstellen voor een nieuw jongerencentrum (dat inmiddels in aanbouw is).

Meer info