Project Description

Status: in uitvoering (2019-20)

Studio PMO heeft het project tot de herinrichting Openbare Ruimte van deze oeverzone opgestart en de uitvoering begeleid.

Project

Amsterdam (stadsdeel Oost) wil deze oeverzone op IJburg opnieuw inrichten en heeft Studio PMO gevraagd dit proces te begeleiden. De zone/dijk is nu een weinig gebruikte grasstrook bij de entree naar IJburg. Bewoners hebben behoefte aan meer bruikbare openbare ruimte. De oeverzone ligt op een centrale plek aan de baai en kan een interessante verbindingsfunctie vervullen binnen de omliggende gebieden. In 2017 is een buurtonderzoek uitgevoerd naar de wensen over de oeverzone.

Aanpak

Ontwerpbureau VLUGP heeft het wensbeeld uitgewerkt tot een schetsontwerp dat we presenteerden tijdens een buurtavond. Het definitief ontwerp werd eind 2019 vastgesteld door het bestuur van stadsdeel Oost. De uitvoering van fase 1 is daarna gestart: de aanleg van een glooiend halfverhard wandelpad met extra vergroening van de dijk waaronder bomen, heesters en bloemrijk grasveld. Ook worden natuurlijke speelaanleidingen geplaatst. De natuurlijke uitstraling blijft behouden. In een tweede fase wordt verder gewerkt aan een nieuwe aanlegsteiger, een onderdoorgang onder de Enneüs Heermabrug en het verbinden van het omliggende gebied in een grote natuurlijke wandel/trimroute rondom de Zeeburgerbaai.

Uitdagingen en leerpunten

Het project had te maken met grote verwachtingen maar met beperkt budget. Een uitdaging in het ontwerp was het behoud en versterken van het natuurlijke evenwicht van de locatie.

Taken projectmanagement

Processturing, budget, communicatie, planning.

Meer info

http://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/deelprojecten-ijburg/oeverzone/