Project Description

Status: opgeleverd (2020)

De aanleg van een oeverzone pad met beplanting. Studio PMO heeft dit project opgestart en t/m de uitvoering begeleid.

Het project

Deze oeverzone lag er jaren verwilderd bij, een weinig aansprekende grasstrook als entree tot IJburg. Stadsdeel Oost wilde deze oeverzone op IJburg in 1x goed inrichten en heeft Studio PMO gevraagd het proces te begeleiden. De openbare ruimte op IJburg is schaars. Deze strook kan tevens fungeren als ontbrekend puzzelstukje binnen de omgeving. In 2017 is met de bewoners en bedrijven nagedacht over de mogelijkheden.

De aanpak

Ontwerpbureau VLUGP heeft een schetsontwerp gemaakt dat we presenteerden tijdens een buurtavond. Het definitief ontwerp werd eind 2019 vastgesteld door het bestuur van het stadsdeel. De uitvoering van fase 1 is daarna gestart: de aanleg van een glooiend halfverhard wandelpad (materiaal padvast) met extra vergroening van de dijk waaronder bomen, heesters en bloemrijk grasveld. Ook zijn enkele houten speeltoestellen. De natuurlijke uitstraling bleef hierdoor behouden. In een tweede fase wordt gewerkt aan een aanlegsteiger, een onderdoorgang onder de Enneüs Heermabrug en het verbinden van het omliggende gebied in een grote natuurlijke wandel/trimroute rondom de Zeeburgerbaai.

Uitdagingen en leerpunten

Het project had te maken met grote verwachtingen maar met beperkt budget. De verwachtingen moesten flink worden bijgesteld naar een realistisch niveau voor dat moment. Een uitdaging in het ontwerp was het behoud en versterken van het natuurlijke evenwicht van de locatie. Helaas is het mij niet gelukt het voor dit project geschreven verhaal Oeverzone te vereeuwigen in een zitbank. Ook is het niet gelukt om extra vergroening in achtergelegen straat te realiseren.

Taken projectmanagement

Processturing, budget, communicatie, planning.

Meer info

http://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/deelprojecten-ijburg/oeverzone/