Project Description

Status: in voorbereiding (2019)

De gemeente Amsterdam wil deze oeverzone herinrichten en heeft Studio PMO gevraagd dit proces te begeleiden. De zone is een weinig gebruikte grasstrook bij de entree naar IJburg. De wijk heeft behoefte aan meer bruikbare openbare ruimte. Deze strook ligt op een centrale plek in het gebied van de baai en kan een verbindingsfunctie vervullen tussen de omliggende gebieden.

In 2017 is een buurtonderzoek uitgevoerd dat resulteerde in een wensbeeld van de oeverzone. Ontwerpbureau VLUGP heeft het wensbeeld vertaald naar een concreet schetsontwerp dat gepresenteerd is tijdens een buurtavond. Het definitief ontwerp is klaar in de zomer 2019 en daarna zal worden gestart met de eerste fase van de uitvoering: de aanleg van een looppad en vergroening van de dijk. In een latere fase wordt geprobeerd een extra aanlegsteiger aan te leggen en een looponderdoorgang van de Enneus Heermabrug.

Taken projectmanagement: processturing, budget en planning

www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/deelprojecten-ijburg/oeverzone/