Project Description

Status: opgeleverd (2017)

Klus voor de inkoop en plaatsing van 4 port-o-cabins tbv beheer medewerkers.

Project

Het beheergebouw uit de jaren ’70 op een sportpark in de Bijlmermeer voldeed niet meer. Maar in de toekomst wordt deze locatie grootschalig ontwikkeld. Gekozen werd voor sloop van het oude pand en inkoop en plaatsing van nieuwe tijdelijke port-o-cabins.

Aanpak

Eerst hebben we een Programma van Eisen opgesteld. Daarna een leverancier benaderd die de units kon leveren. Deze partij nam ook de sloop van het oude gebouw en inrichting van de omliggende ruimte voor zijn rekening.

Uitdagingen en leerpunten

Taken projectmanagement

Opstellen PvE, inkoop / aanbesteding, begeleiden uitvoering.

Meer info