Project Description

Status: opgeleverd in 2017

Het beheergebouw uit de jaren ’60 op een sportpark in de Bijlmermeer voldeed niet meer. Gekozen werd voor sloop en inkoop en plaatsing van nieuwe tijdelijke port-o-cabins. Eerst hebben we een Programma van Eisen opgesteld. Daarna een leverancier benaderd die de units leverde en tevens de sloop van het oude gebouw en inrichting van de omliggende ruimte voor zijn rekening nam.