Project Description

Status: in uitvoering (start bouw september 2019)

Studio PMO verzorgt het projectmanagement van dit nieuwbouwproject. Het betreft de bouw van een nieuw kantoor (380m2) voor de beheerders van een groot sportpark. Het oude kantoor voldeed niet meer, het was te klein, te oud en niet duurzaam. In 2017 is een Programma van Eisen opgesteld. Vervolgens is een haalbaarheidsstudie gedaan naar 3 varianten (niets doen-renovatie-sloop/nieuwbouw) waarbij gekozen is voor sloop/nieuwbouw.

Het ontwerp is gemaakt door het Amsterdamse architectenbureau Dorens Architects. Het plan is in 2018/19 aanbesteed met een EMVI procedure. Het oude kantoor is inmiddels gesloopt, de startbouw is sept 2019, verwachte oplevering is eerste kwartaal 2020.

Taken projectmanagement o.a.: verantwoordelijk voor het proces, opstellen documenten, begeleiden aanbesteding, aansturen projectteam en leveranciers, budget en planning, verantwoording naar opdrachtgever.