Project Description

Status: opgeleverd (2020)

De gemeente Amsterdam wilde een nieuw kantoor. Studio PMO verzorgt het projectmanagement van dit nieuwbouwproject.

Project

Het betreft de bouw van een nieuw kantoor (380m2) voor de beheerders van een groot sportpark. Het oude kantoor uit de jaren ’60 voldeed niet meer: het was te klein, verouderd en niet duurzaam. In 2017 is een Programma van Eisen opgesteld. Vervolgens is een haalbaarheidsstudie gedaan waarbij gekozen is voor sloop-nieuwbouw. Het ontwerp is gemaakt door het Amsterdamse architectenbureau Dorens Architects. Het plan is in 2018/19 aanbesteed met een EMVI procedure waarbij bouwbedrijf Gijs en van Cleef als winnaar uit de bus kwam. Het oude kantoor is in mei gesloopt, de grondvoorbereiding volgde in de zomer, de officiële startbouw was op 16 september 2019, de verwachte oplevering is eerste kwartaal 2020. BBC bouwmanagement doet het bouwtoezicht.

Uitdagingen en leerpunten

Taken projectmanagement

Opstarten project, opstellen documenten, begeleiden aanbesteding, aansturen projectteam en leveranciers, budget en planning, verantwoording naar opdrachtgever.

Meer info

https://www.amsterdam.nl/sport/sportparken/sportpark-middenmeer/

https://www.gebouwdin.amsterdam.nl/main.asp?action=display_html_pagina&name=detailpagina&booMarge=-1&item_id=3560&selected_balkitem_id=531&UserQuery=