Project Description

Status: opgeleverd in 2016

Op het Zeeburgereiland had de gemeente Amsterdam te maken een tekort aan (binnen)sportruimte voor twee scholen en sportverenigingen. Deze opdracht startte met een haalbaarheidsstudie onder stakeholders. Aan de gestelde randvoorwaarden kon worden voldaan en de opdrachtgever besloot tot de inkoop en het plaatsen van deze tijdelijke blaashal.
De vervolgopdracht was begeleiding van de uitvoering: het beschikbare terrein moest bouwrijp worden gemaakt inclusief vergunningen, kabels en leidingen, infra. Met veel partijen moest overleg worden. Een uitdagende klus met spoed waarin een ingenieuze planning nodig was. Uiteindelijk is de klus geklaard. De sporthal werd gebruikt voor gymlessen, zaalhockey, zaalvoetbal, events en andere sporten.

Taken projectmanagement: processturing, begeleiden aanbesteding, gereedmaken bouwgrond, aansturen projectteam en leveranciers, budget en planning, rapportage aan opdrachtgever.