Project Description

Status: opgeleverd (2016)

De directie Sport wilde een blaashal op Zeeburgereiland. Studio PMO begeleidde de aanbesteding, het bouwvoorbereiding, communicatie en oplevering.

Project

Op het Zeeburgereiland had de wijk te maken een tekort aan (binnen)sportruimte voor twee scholen en sportverenigingen. De gemeente Amsterdam (afdeling Sport) verzocht Studio PMO om een haalbaarheidsstudie onder stakeholders te houden voor het plaatsen van een tijdelijke sport (blaas)hal.

Aanpak

De studie maakte duidelijk dat met de juiste samenwerking tussen diensten, scholen en sportclubs aan de gestelde randvoorwaarden kon worden voldaan. Daarop werd besloten om de blaashal in te kopen en de plaatsen. De sporthal werd gebruikt voor gymlessen, zaalhockey, zaalvoetbal, events en andere sporten.    Het werk voor de projectleider Studio PMO betrof de begeleiding van de uitvoering: het beschikbare terrein moest bouwrijp worden gemaakt inclusief vergunningen, kabels en leidingen, infra. Een derde partij leverde de kleedruimtes/sanitair.

Uitdagingen en leerpunten

Een bijzonder uitdagende klus die onder grote tijdsdruk geklaard moest worden.  Een ingenieuze planning was noodzakelijk. Er werd met veel partijen overlegd, diverse aannemers werden ingeschakeld. Uiteindelijk is de klus binnen planning en budget gerealiseerd.

Taken projectmanagement

Processturing, begeleiden aanbesteding, gereedmaken bouwgrond, aansturen projectteam en leveranciers, budget en planning, rapportage aan opdrachtgever.

Meer info