Project Description

Status: in uitvoering (2019/20)

Studio PMO begeleidt het proces voor verduurzaming van bedrijventerreinen.

Project

De gemeente Amsterdam wil een slag maken met de verduurzaming van bedrijventerreinen. Studio PMO begeleidt dit programma samen met bureau Kortman DGO. De focus ligt op energietransitie, collectieve maatregelen (zoals inkoop) en waar mogelijk vergroening.

Aanpak                                                                                                                                                                                                                                                                      

Als programmateam hebben eerst een Plan van Aanpak opgesteld. Het begon met een inventarisatie van de bedrijventerreinen (90) binnen de gemeentegrenzen. Op basis van kenmerken (o.a. grootte, organisatiegraad) hebben we gekeken welke terreinen zich het eenvoudigst lenen voor het energietraject. Zo kwamen we tot een shortlist van terreinen die we benaderd hebben met een individueel voorstel. Met name de steun van een lokaal georganiseerd parkmanagement blijkt erg belangrijk. Het energietraject start met een informatieworkshop voor de bedrijven op een terrein. De bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen gebruik maken van een gratis energiescan van bureau Klimaatroute, beschikbaar gesteld door de gemeente. Het bedrijf wordt persoonlijk ondersteund door het programmateam en ontvangt o.a. advies over de beste energiemaatregelen, business cases met mogelijkheden van financiering zoals subsidies en informatie over de laatste wet- en regelgeving.

Uitdagingen en leerpunten

Zo verwachten we mooie concrete resultaten te behalen die bijdragen aan het Amsterdamse Klimaatakkoord.

Taken projectmanagement

Procesmanagement, communicatie

Meer info