• osdorp
Verduurzamen bedrijventerreinen2019-08-26T16:53:04+02:00

Project Description

Status: in voorbereiding (2019)

Studio PMO begeleidt dit traject voor het verder verduurzamen van bedrijventerreinen in de gemeente Amsterdam. De focus ligt op energietransitie. Studio PMO vormt met bureau Kortman DGO het projectteam.

We hebben eerst een inventarisatie gemaakt van alle (90) bedrijventerreinen binnen de gemeentegrenzen. Op basis van parameters (o.a. grootte, organisatiegraad) hebben we gekeken welke terreinen zich het best lenen voor het traject. Uiteindelijk hebben we enkele terreinen benaderd met een individueel Plan van Aanpak. De steun van het lokale parkmanagement is belangrijk.

Het traject start met een informatieworkshop voor bedrijven. De geïnteresseerde bedrijven mogen gebruik maken van een gratis energiescan van de gemeente. Deze bedrijven worden door het projectteam persoonlijk begeleid en ontvangen advies over de beste energiemaatregelen, de business case en mogelijkheden van financiering zoals subsidies.

De overheid heeft in juli 2019 landelijke wetgeving ingesteld waarbij bedrijven moeten voldoen aan nieuwe regelgeving omtrent energie(verbruik). De bedrijven worden in het traject hierover geïnformeerd zodat zij hieraan kunnen voldoen. Zo verwachten we mooie concrete resultaten te behalen die bijdragen aan het Amsterdamse Klimaatakkoord.