Project Description

Status: opgeleverd (2019)

Studio PMO heeft onderdeel gemaakt van het programmateam als projectmanager voor enkele panden en teamondersteuner (planning, proces).

Project

Studio PMO heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam als PMO / projectmanager deelgenomen in het programmateam Zon op Sportlocaties. Doelstelling van het programma was het organiseren van de uitvraag, aanbesteding, begeleiden van de schouw voor leveranciers en tot slot het begeleiden van de aanleg van zonnepanelen op sportvastgoed.

Aanpak

De locaties bestonden uit drie groepen waaronder de (Rijks)monumentale panden Zuiderbad, Apollohal, Sportfondsenbad Oost). Op het Zuiderbad zijn 286 PV panelen gelegd, aan de minder zichtbare zijde i.v.m. de vergunning van de (Rijks)monumentenstatus. Er is bewust veel overleg gevoerd met gemeentelijke diensten zoals de gebouwbeheerders en Bureau Monumenten en Archeologie als voorbereiding op de vergunningaanvraag.

Uitdagingen en leerpunten

Taken projectmanagement

Processturing, aansturing leveranciers, budget en planning, rapportage aan opdrachtgever.

Meer info

https://www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/amsterdam-zet-grootschalig-op-zonne-energie