Project Description

Status: opgeleverd in 2019

Studio PMO heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam de aanbesteding en aanleg begeleid van zonnepanelen op sportvastgoed (zoals de (Rijks)monumentale panden Zuiderbad, Apollohal, Sportfondsenbad Oost). Op het Zuiderbad zijn 286 PV panelen gelegd, aan de niet-zichtbare zijde i.v.m. de (Rijks)monumentenstatus. Er is veel overleg gevoerd met gemeentelijke diensten waaronder Bureau Monumenten en Archeologie

Taken projectmanagement: processturing, aansturing leveranciers, budget en planning, rapportage aan opdrachtgever.